W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW
Skargi i wnioski 

Art. 225 § 1 Kpa

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych".

Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym, ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób dopuszczając się oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi albo też ujawnia prawnie chronione informacje.

 

 

                                                                                           J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s.813

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku
przyjmuje we wtorki w godzinach 1430-1730

Komendant Powiatowy Policji w Kościerzynie
przyjmuje we wtorki w godzinach 1400-1700

W przypadku ich nieobecności zadzwoń do funkcjonariusza Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pod numer 723 695 574 lub na Policyjny Telefon Zaufania nr 800 467 997.

 

W Komendzie Powiatowej Policji w Kościerzynie petycje, których przedmiotem może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Komendy, można składać w formie pisemnej w siedzibie Komendy lub na adres 83-400 Kościerzyna ul. Zgr. Ks. Zmartwychwstańców 2 albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres kppkoscierzyna@pomorska.policja.gov.pl

Dostęp do informacji publicznej

 http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/dostep-do-informacji-p/25,Dostep-do-informacji-publicznej.html

POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ POLICJI MOŻNA KIEROWAĆ NA ADRES:
kppkoscierzyna@pomorska.policja.gov.pl

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00-17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00
telefon: (+48) 22 55 17 760, (+48) 22 55 17 811
centrala: (+48) 22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk
sekretariat (+48) 58 764 73 02
fax (+48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon: (+48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40-032 Katowice
telefon (+48) 32 72 86 800
fax (+48) 32 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
telefon: (+48) 58 764 73 06
poniedziałek, środa, piątek w godz. 9.00-15.00
wtorek w godz. 10.00-17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
sekretariat (+48) 71 34 69 115
fax (+48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon: (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 9.00-15.00
środa w godz. 10.00-17.00

Linki:
strona główna RPO www.rpo.gov.pl
formularz elektroniczny www.rpo.gov.pl/wniosek

Nr art.:13, modyfikacja: 2012-09-24

Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie
ul. Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców 2
tel. 058 680-32-00/22, fax. 58 680-32-46
Kanał RSS  policji
© 2018 r.